Velg en side

Hvorfor er det så viktig å ha nære relasjoner?

Mennesker med sterke sosiale relasjoner lever lengre, er lykkeligere og sunnere viser forskning. Det er et grunnleggende behov for oss mennesker å bli sett og anerkjent for den vi er. Trygge og nære relasjoner gir oss støtte, kjærlighet og en dypere mening med hvorfor vi er til. I tillegg viser forskning at trygge og nære relasjoner øker følelsen av at vi er verdt noe som menneske og vi kommer oss raskere fra vanskelige opplevelser om vi oppsøker sosial støtte når vi opplever krevende perioder i livet. I psykologien handler det grunnleggende om at sterke, nære og trygge relasjoner gir ett styrket selvbilde. I praksis betyr det at vi er trygge på at: Jeg er god nok som jeg er. Noen elsker meg derfor må det bety at jeg er verdt noe.  Det høres enkelt ut men det er et helt grunnleggende behov for oss mennesker å føle tilhørighet og ha sosial kontakt med andre mennesker.

Hvorfor trekker vi oss unna når vi ikke har det bra? Skammer vi oss?

Det som ofte skjer med oss når vi ikke har det så bra, er at vi har en tendens til å trekke oss litt unna andre mennesker. Det kan virke som om vi skammer oss over at vi ikke er glade og lykkelige, når ting i livet vårt kanskje tilsier at vi burde være det. Vi vet ikke helt eksakt hvorfor personer som opplever vanskelige perioder har en tendens til å trekke seg tilbake og isolere seg.  En logisk forklaring er at vi ikke har lyst å vise frem den antatt negative eller svake siden av oss selv. Vi identifiserer oss ikke med vanskelige, triste og vonde følelser eller opplevelser, og aller minst ønsker vi å være en byrde for andre rundt oss med å fortelle om det.

Det er nemlig veldig sårbart å fortelle en venn eller nær person om sine mørke tanker og følelser. Hva hvis de ikke lytter? Hva hvis de ikke forstår?  Hva hvis de sier: ”Nei! Gi deg! Er du deprimert?” ”Du som har så mange ting å glede deg over, du kan da ikke være deprimert, eller lei deg? ” ”Skjerp deg, ta deg sammen…” Og nettopp derfor er det lettere å bli hjemme, å trekke seg unna andre, å krype under dyna, eller sette seg bak TVén og ikke gjøre noe.

Hva er konstruktivt å gjøre?

Det paradoksale med at vi trekker oss unna andre nå vi har det vanskelig er at det er da vi trenger sterke og trygge relasjoner som mest. En viktig ting å starte med når man har en vanskelig periode er derfor å finne ut av hvem du har rundt deg som du er trygg på, som gir deg energi og som du stoler på. Ta kontakt med de. Fortell de hvordan du har det og be om at dere finner på noe hyggelig sammen. Finn gjerne på noe som du hadde glede av tidligere. En enkelt ting kan bety så mye, og det behøver ikke være at dere skal sette dere ned og kun snakke om det om ikke er bra.

  • Å oppleve noe sammen styrker bånd og gjør relasjoner sterkere.
  • Å gjøre ting som tidligere gjorde deg glad gjør også at positive følelser gjenskapes.
  • Positive følelser smitter og forsterker positive minner.

Det finnes lite forskning som tyder på at det å snakke om de negative følelsene hjelper oss til å bli bedre. En del nyere forskning viser at det å gjenoppleve positive minner og skape nye positive minner er vel så effektfullt. Så ta kontakt med venner, familie, kolleger eller dine aller kjæreste og opplev noe positivt sammen!!

Referanser:

Seligman M.E.P (2011) Flourish – A Visionary new understanding of happiness and  well-being.

Uchino, B.N, Cacioppo, J.T & Kiecolt-Glaser, J.K (1996) The relationship between social support and psyhological processes: A Review with emphasis on underlying mechanisms and implications for health. Psychological Bulletin Vol, 199, No.3.

Baumeister, R.F. & Leary, M.R. (1995). The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529