Velg en side

Illusjonen om kontroll: Aksept handler om å gi slipp!

Mange av oss sliter med ting vi ikke er fornøyd med i livet vårt og dermed ikke vil akseptere. Det kan være en sykdom vi har eller opplevelser vi har med oss i ryggsekken som vi forsøker å glemme eller ikke tenke på. De aller fleste av oss har som en konsekvens av dette opplevd å drive med tankeundertrykking en eller annen gang i livet… Enkelte selvhjelpsbøker hevder faktisk også at det er bare å til deg selv at det går bra, og så gjør det det. Hvis du kan kontrollere tankene dine så blir du lykkelig J Det er bare et problem med det: Hadde det vært så enkelt så er det litt rart at i underkant av 40% av verdens befolkning vil oppleve en depressiv fase i løpet av livet sitt. Det paradoksale med å forsøke å kontrollere tanker som plager oss er at jo mer vi prøver å undertrykke tanker og følelser vi ikke aksepterer, jo sterkere og mer dominerende blir de. Jeg  skal i dette innlegget forklare litt hvorfor det er vanskelig å jobbe med å finne aksept, og gi noen tips til hvordan du jobbe med aksept i din hverdag.

Albert Ellis, en anerkjent amerikansk psykolog, snakker om at vi mennesker har to valg i forhold til å akseptere oss selv: Aksept med forbehold, det vil si jeg aksepterer meg selv gitt visse betingelser, og aksept uten forbehold. Det første valget er bekrivelsen av den sikre veien til ulykke. Typisk vil aksept med forbehold kunne gi en indre dialog som dette:

 • ”Hvis jeg vinner denne konkurransen så er jeg god nok.
 • Hvis jeg ikke er syk så er jeg bra nok.
 • Hvis jeg trener hver dag så er jeg verdt noe.
 • Hvis jeg får 200 likes på Facebook så blir jeg lykkelig.
 • Hvis jeg kan kjøpe det huset/den bilen/den jakken så blir jeg lykkelig.” 

Listen over forutsetninger for aksept kan fort bli lang og hvis vi ikke lever opp til den så ender vi fort i en veldig destruktiv og dømmende tankespiral.

Aksept uten forbehold handler om å akseptere oss selv for den vi er. Å innse at alle kan gjøre feil og at det å ha en dårlig dag er en del av livet og dermed også helt normalt. Når vi gjør det, så frigjør vi tid og energi til å lære av våre feil fremfor å skamme oss over den vi er.  Med andre ord handler aksept uten forbehold om å ta kontroll over det vi faktisk kan ta kontroll over, nemlig handlingene våre, og ikke tankene og følelsene våre. Å lære seg å akseptere situasjonen slik den er, er derfor ikke det samme som å gi opp.  Det handler i bunn og grunn om å skape avstand nok til tanker og følelser til å kunne velge å handle på en måte som er konstruktiv for oss.

Hvorfor er det så vanskelig å akseptere oss selv uten forbehold?

Hjernen vår er forhånds programmert til at vi automatisk sammenligner oss med andre, og til å sammenligne det vi har i dag opp mot det vi kan få i morgen. Den lykken vi oppnår ved å vinne eller å kjøpe oss en ny ting er derimot en kortvarig lykke. Lykken forsvinner igjen så fort nyhetsverdien av seieren eller den nye tingen er over. Resultatet blir et konstant jag etter noe som er bedre, nyere og større. Vi ender opp på i en uendelig jakt etter lykken i det kortsiktige perspektiv. En mer varig lykkefølelse opplever vi først når vi forstår og aksepterer at verden er mer nyansert enn svart hvitt og når vi aksepterer oss selv om den vi er uten å sammenligne oss mot andre. Livet består av gode og dårlige dager, positive og negative følelser, av situasjoner med mestring og situasjoner hvor vi begår feil og dummer oss ut. Du er ikke enten glad eller trist, men du kan oppleve glade og triste øyeblikk og samtidig være lykkelig.  På samme måte er du ikke en diagnose, men du kan ha en diagnose eller en sykdom og den er en del av deg, men den er ikke hele deg.

Hvorfor det er vanskelig for oss å jobbe med aksept er fordi vi er forhåndsprogrammert til å se verden som enklere enn den faktisk er. Hjernen vår er ganske enkelt ute og sykler i veldig mange tilfeller. Jeg vil gjerne få lov å avlive noen myter om hvordan vi funger og hvordan det henger sammen med lykke, slik at det kan forklare litt om hvorfor det å jobbe med grunnleggende aksept er så viktig, og samtidig så krevende.

Lykke er en naturlig tilstand

Nei, det er faktisk ikke det. Alle har et bredt spekter av følelser og livet byr på like mange opplevelser som gir oss positive følelser så vel som negative.  Det er bare det at vi er mer trent og opplært til at de positive følelsene er det ok å vise, mens de mer negative følelsene bør vi aller helst forsøke å kontrollere eller i det minste skjule. Men de aller fleste store og viktige ting i livet bærer med seg negative så vel som positive følelser. Et kjærlighetsforhold er et godt eksempel på dette og det å få barn er enda bedre eksempel på det Å bli foreldre sies å være noe av det største du kan oppleve i livet, allikevel opplever nærmere 30% av alle nybakte mødre en form for fødselsdepresjon.  Lykke er nemlig ikke naturlig for oss alle til enhver tid. Statistikk fra WHO forteller oss videre at en av ti voksne på et tidspunkt i livet vil forsøke å ta livet sitt. Videre sier tallene at depresjon er og blir morgendagens folkesykdom, så mange som 40% vil oppleve en depresjon i løpet av livet sitt. De fleste av oss innbiller oss at alle andre er lykkelige hele tiden og at vi selv er de eneste som ikke er det når vi ikke har det bra. Denne illusjonen om at alle andre er lykkelige gjør at enda flere blir ulykkelige og det blir en negativ spiral som gjør det vanskelig å innrømme at man opplever negative følelser i perioder av livet.  Derfor ender vi med å forsøke å undertrykke negative følelser, fordi vi tror at vi er alene om det og at ingen andre kommer til å akseptere oss for den vi er når vi f.eks: er deprimert, nedstemt eller sliter med angst. Dette er noe av grunnen til at vi trenger åpenhet rundt helt normale temaer som:  ”Alle kan oppleve depressive perioder i livet, de går over, de varer ikke evig og du er ikke alene!”

 

Vi må kontrollere negative tanker for å bli lykkelige!!

Vi tror at vi blir mer lykkelige hvis vi bare lærer oss å føle gode følelser, eller bare tenke positive tanker. Det stemmer ikke. Livet er ikke sånn, og vårt indre liv er ikke sånn. Det å ha negative tanker og drive med negativt selv-snakk er noe de aller fleste av oss gjør, mer eller mindre ubevisst. Feilen mange gjør er å banke opp oss selv i tillegg for de negative tankene vi har. Tanker og følelser er naturlige og de oppstår ganske automatisk. Vi tenker sånn ca 20 000 tanker i løpet av en normal dag. Tenk om vi skulle kontrollere alle de?

Følelsene våre har en naturlig funksjon, de er tilstede fordi de skal fortelle oss noe. Å f.eks. være redd for avvisning er en helt naturlig forsvarsmekanisme. Frykt for avvisning kan for eksempel få oss til å be om unnskyldning hvis vi har oppført oss på en måte som ikke er hensiktsmessig og forhindrer oss fra å få raserianfall fordi vi ikke alltid får det som vi vil.  Illusjonen vi må kvitte oss med her er at vi må kontrollere tankene våre og følelsene våre for å bli lykkelige.  Det er nemlig slik at vi kan ta kontroll over handlingene våre men vi kan ikke kontrollere tankene og følelsene våre. Teknikker som handler om å lære oss bytte ut negative tanker med positive tanker, kan virke bra på kort sikt og i konkrete situasjoner, men det som virkelig har en vedvarende effekt for vår lykkefølelse er å lære å forholde oss til alle typer følelser og tanker.  Det handler nemlig mest om hvordan du tar det, og ikke hvordan du har det.

Men er det ikke sånn at følelsene kontrollerer handlingene våre?

Nei, de gjør faktisk ikke det. Du kan være sint, men fortsatt snakke rolig og behersket. Du kan ha en tendens til å rope og slå rundt deg, men du kan velge å ikke gjøre det. Du har sikkert også opplevd å være redd i livet ditt. Den første responsen vi da får er å ville flykte fra situasjonen. Du har sikkert også eksempler på situasjoner hvor du har hatt lyst til å løpe fra situasjonen, men hvor du ble og gjennomførte det du var redd for.  Da har du faktisk stått imot frykten og handlet på en måte som er mer konstruktiv for deg.  Når vi handler på en lite konstruktiv måte så handler det ofte om at vi har tillagt oss uvaner fra tidligere situasjoner.  Disse vanene kan vi lære oss å bryte og erstatte de med mer bevisste handlinger som er bra for oss. Så selv om du ikke har kontroll over hvilke følelser og tanker som dukker opp så kan du øve på å bli bevisst nok på de til å lære deg å handle på en måte som skaper økt lykke.

Hva skal jeg gjøre i stede?

I stede for å prøve å kontrollere tanker og følelser så kan vi lære oss noen gode teknikker for å oppnå mer bevisste handlinger.  Vi kan trene oss til å observere hva som skjer med oss i situasjoner gjennom hverdagen og skape avstand nok til våre tanker og følelser til at vi kan velge å handle på en måte som er konstruktiv og bra for oss.

 

Rumi sitat om aksept

En god strategi som viser seg å gi veldig gode resultater er å lære seg Mindfullness teknikker:

 • Stopp opp: Stopp opp et øyeblikk, ta en time-out fra prestasjonskarusellen. Kjenn etter hvor føttene dine er. Plant føttene dine godt ned i underlaget – finn balansen.
 • Observer:
  • Hva skjer med deg i situasjonen?
  • Hvilke sensasjoner opplever du?
  • Hva kjenner du rent fysisk?
  • Hva tenker du?
 • Pust: Hold fokus på pusten. La den få flyte fritt. Trekk pusten godt inn og ut.
 • Tillat det som skjer å skje, uten å dømme det, men la det være som det er.

Øv på å møte dine reaksjoner med nysgjerrighet og ønsk følelser og tanker som dukker opp velkommen! Øv deg på det selv om du ikke liker følelsene eller tankene.  Tenk at du kan plassere en tanke på en sky og se på den fly forbi. Du trenger ikke handle på den, eller identifisere deg med den, men bare øve deg på å observere den. Målet her er ikke å forandre på følelsene eller tankene, eller å kvitte seg med dem, men å lære seg å la de få være der, uten å gi dem oppmerksomhet eller dømme dem.

På en måte kan du si at du øver deg på å bli venn med alle følelser og tanker og hilser den velkommen, fremfor å kjempe mot dem.

 • Handle Når du har tillat følelser å være der, frigjør du energi til at du nøytralt kan velge å handle på den måten som er mest hensiktsmessig for deg i den situasjonen du er.

 

Hva annet kan jeg gjøre for å øve på aksept?

Øv deg på å skape avstand og gi deg selv en alternativ handlingsvei når du merker at du går inn i et selv kritisk modus. Du kan bruke teknikken Ida Fladen tester ut i programmet Happy Go Lucky: (episode tre) Å øve på å skape avstand til følelser gjennom å gjenfortelle din egen historie til deg selv som et eventyr.  Dette er en enkel øvelse som fungerer godt for noen.

Praktiser selvomsorg (det engelske begrepet self compassion). Du er ansvarlig for å leve ditt liv, og vil få det bedre om du begynner å være mot deg selv som du ønsker at andre skal være mot deg.  Vi har en sterk tendens til å være strengere mot oss selv enn mot alle andre.  Tren deg på å se deg selv som det du er: Du er god nok som du er. Du er et godt menneske selv om du feiler innimellom. Erkjenn at du ikke er perfekt, og at du kan lære av dine feil. Hvis du ikke klandrer deg selv når du gjør feil så kan du også lettere tørre å prøve igjen. Forskning viser at selvomsorg gir en mer stabil følelse av egen verdi som menneske. Det beskytter mot grubling, sinne og isolasjon og gir en lengre varig effekt av glede og optimisme.

Noe av det aller viktigste vi gjør er uansett å gi slipp på illusjonen om at følelser og tanker kan kontrolleres. Invester tid i å bli klar over hva du ønsker å få ut av livet og hvilke strategier du bruker i dag som er uhensiktsmessige for deg. For det er først når vi er oppmerksomme på vårt eget handlemønster kan vi bestemme oss for hva vi vil bruke livet vårt på, og med det hva vi også velger å gi oppmerksomhet.

Lykke til med å fylle livet ditt med handlinger som skaper mer varig lykke!

 

Hvis du ønsker å lese mer om temaet kan jeg blandt annet anbefale:

Harris, R (2012) Lykkefellen  – Skap det livet du vil leve. Med ACT, mindfullness og engasjement.

Ellis, A. (2007). How to Make Yourself Happy and Remarkably Less Disturbable. CA: Impact Publishers

Fredrickson, B.L., Cohn, M.A., Coffey, K.A., Pek, J., & Finkel, S.M. (2008). Open hearts build lives: Positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 1045-1062

Goleman, D. (2013) Focus – The hidden driver of excellence.

Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living. Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Bantam.