Velg en side

Hvorfor kan det være sånn at det å lære nye ting er bra for oss?

Store deler av hverdagen vår preges av aktiviteter hvor vi blir målt,  vurdert og evaluert. Det dreier seg om at vi skal prestere og dermed også konkurrere og aller helst vinne.  Vi blir løpende rundt i hamsterhjulet uten helt å vite hvorfor og hva det er som gjør at vi er så opptatt av å lykkes hele tiden?  Ganske enkelt sagt så betyr det at når vi vinner så får vi gleden av å være best i øyeblikket, og det gir oss en gledens rush der og da. Derimot viser det seg at denne lykken er veldig kortvarig. Den varer kun til vi finner vårt neste mål, eller til vi oppdager den neste konkurransen. Og så er vi i gang med prestasjonsjaget igjen….. Som en motvekt til alt dette prestasjonsjaget så trenger vi mennesker en balanse til det å skulle prestere hele tiden. Vi blir slitne av prestasjonsjaget, det tapper oss for krefter å ubevisst konkurrere på flere plan samtidig. Vi trenger rett og slett å lære oss å bare være tilstede i aktiviteter uten å skulle prestere og måle oss mot andre hele tiden.

Da vi var barn så gikk vi inn i aktiviteter med målet om at lek og opplevelser var den mest naturlige inngangsvinkelen.  Barn utforsker nemlig verden fra et nysgjerrig ståsted, de lærer mens de leker og utforsker ting rundt seg. De legger merke til detaljere og undersøker nysgjerrig hvert steg på vei til å lære seg en ny ferdighet. Samtidig som de opplever verden rundt seg så lagrer de minner for fremtiden og danner erfaringer for resten av livet. Hvis du observerer et barn i lek kan du legge merke til hvor mye glede og hvor mange lykkelige øyeblikk de opplever.  Tenk  bare tilbake på din egen barndom og se om du kan huske noen aktiviteter som ga deg stor glede?  Aktivitetene og leken som du hadde glede av er lagret som positive minner i hjernen din. Disse kan du hente frem igjen i voksen alder og gjenoppleve som lykkelige stunder. Vi kan til og med gjenskape mange av de positive følelsene gjennom å lære oss nye aktiviteter hvor målet ikke er å prestere, men bare være til stede i lærings- og utforsknings-modus.

Essensen i hvorfor det å lære nye ting er bra for oss handler derfor om at vi danner oss nye minner. På mange måter kan du si at vi trener hukommelsen vår som en muskel.  Enten det er den rent tekniske delen av å trene opp hukommelsen gjennom å huske noe, eller om det er den mer motoriske hukommelsen som kommer gjennom å gjøre ting. Når vi er i læremodus så trener vi oss til å observere og registrere nye hendelser.  Nettopp fordi aktivitetene er ukjente for oss så går vi inn i de med større oppmerksomhet, tilstedeværelse og økt fokus.  Vi legger merke til hva som skjer og vi kjenner mer etter.  Vi er kort sagt mer åpne enn når vi handler etter vante og tillærte mønstre. Det betyr at vi parallelt med å lære nye ting og skaper nye minner, så trener vi også hjernen vår til å legge merke positive opplevelser og vi skaper minner for resten av livet.

Et praktisk forskningsprosjekt  hvor man analyserte 30 000 personlige minner og mer enn 500 dagbøker viste at mennesker som oppsøkte flere opplevelser og utforsket nye hendelser rapporterte mer lykke følelser sammenlignet med andre. Videre viste forskningen at mennesker som beskriver seg selv som lykkelige er mer nysgjerrig og søkende etter nye oppdagelser, små eller store, og de trener nysgjerrigheten sin regelmessig. Så kanskje er det slik at ved å utforske verden, oppleve nye ting og å lære nye ting så blir vi mer lykkelige?

Nå er det ikke sånn at det å lære nye ting bare skaper positive følelser. Nettopp det å lære handler ofte om å feile, å være litt sårbar og å mislykkes for så å måtte  prøve på nytt igjen.  Hjerneforskning viser oss faktisk at vi i gjennomsnitt trenger tre positive opplevelser for å erstatte opplevelsen om ett negativt minne. Noe som også betyr at for å bygge mestring når vi lærer oss noe nytt så er det viktig at vi opplever mestring ofte med små steg for å oppleve å lykkes. Da betyr det at ambisjonsnivået ikke bør være for høyt. Læringsteori har også vist at vi lærer bedre og mer effektivt når vi får ros for innsatsen vi legger i aktiviteten, fremfor resultatet vi skal prestere.  Derfor bør vi ha med oss en lærer eller underviser som er god på å heie oss frem når vi skal lære noe nytt. Positive tilbakemeldinger på innsats er en god læringsstrategi, enten det gjelder voksne eller barn.  Nettopp fordi det hjelper oss å flytte fokus vekk fra prestasjonsjaget i hverdagen og gir oss positive opplever som utløser gode følelser og lykkelige øyeblikk.

Så hvorfor ikke investere litt tid i livet ditt og hente frem en aktivitet du har lyst å lære?

Enten det er en aktivitet du har hatt glede av tidligere, som du vil lære på nytt, eller en aktivitet som er helt ny for deg.